DROGA

Cykl „Droga” jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się krajobraz kulturowy, architekturę wsi czy też rozwój infrastruktury w regionie Sejneńszczyny. Wybór tras bywa chaotyczny, powodowany uniesieniem lub przyziemnym oportunizmem.

Droga#1 – Sejny – Suwałki – 12 marca 2013

Droga#2 – Sejny – Michnowce – 25 marca 2013

Droga#3 – Sejny – Ogrodniki – 23 marca 2013

Droga#4 – Sejny – Zaleskie – Sejny – 23 marca 2013

Droga#5 – Sejny – Rosochaty Róg – 6 kwietnia 2013

Droga#6 – Sejny – Augustów – 24 marca 2013

Droga#7 – Mikołajewo – Sejny – 6 kwietnia 2013

Droga#8 – Sejny – Ogrodniki – Żegary – Krasnowo – Łumbie – Sejny – 13 kwietnia 2013

Droga#9 – Sejny – Giby – Posejnele – 9 kwietnia 2013

Droga#10 – Sejny – Żegary – Krasnogruda – 13 kwietnia 2013

Droga#11 – Sejny – Karolin – Pogorzelec – Giby – Sejny – 6 maja 2013

Droga#12 – Sejny – Augustów – Sztabin – Białystok – 2 maja 2013

Droga#13 – Sejny – 17 maja 2013

Droga#14 – Sejny – Żegary – Dusznica – Ogrodniki – Krasnogruda – 16 maja 2013

Droga#15 – Sejny – Krasnopol – Sejny – 11 lipca 2013

Droga#16 – Giby – Sejny – 8 lutego 2015

Droga#17 – Sejny – Berżniki – Podlaski – lipiec 2013

Droga#18 – Krasnogruda – Kapčiamiestis (Kopciowo) – lipiec 2015

Droga#19 – Kapčiamiestis (Kopciowo) – Sejny – lipiec 2015

Droga#20 – Sejny – Suwałki – kwiecień 2016

Droga#21 – Sejny – Kukle – lipiec 2017